• Address:-Nayaka Tola Jagdishpur. Piro Road Bhojpur

SAHAR

Branch Code :- BRSA2017
e-mail ID :- jvksahar2017@gmail.com
Mobile No :- 9308981177
Branch City :- SAHAR
Address :- Near Girl High School Sahar Bhojpur Bihar

ADMINISTRATIVE OFFICE

Branch Code :- BR201601
e-mail ID :- hrsjvk@gmail.com
Mobile No :- 9113370039
Branch City :- JAGDISHPUR
Address :- Piro Road Nayka tola Jagdishpur Bhojpur Bihar 802158

CHAUGION

Branch Code :- BRCH2017
e-mail ID :- kyp06020022@gmail.com
Mobile No :- 7250006852
Branch City :- CHAUGION
Address :- Near P N B Chaugion Buxar

NEW DELHI

Branch Code :- ND201801
e-mail ID :- jvknewdelhi@gmail.com
Mobile No :- 9350958024
Branch City :- UTTAM NAGAR
Address :- 40 Foota Road Vikash Nagar, Uttam nagar New Delhi 59

Rajasthan

Branch Code :- Br00
e-mail ID :- janvikashkranti563@gmail.com
Mobile No :- 9905094447
Branch City :- Ajmer
Address :- Badi Nagfani (Vikasah Nagar) Ajmer